Գործարանային շրջագայություն

Standard Factory

Ստանդարտ գործարան

Material warehouse

Նյութի պահեստ

Sewing workshop

Կարի արտադրամաս

Inspection and packaging workshop

Տեսչական և փաթեթավորման արտադրամաս

Finished products warehouse

Պատրաստի արտադրանքի պահեստ